ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µας να σας παρουσιάσουµε την ιδιωτική Μικτή Χειρουργική Κλινική µε δ.τ. «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ», η οποία λειτουργεί µόλις από τα τέλη του 2004 και κατόρθωσε, ήδη, να επιφέρει τοµές στον ευαίσθητο χώρο της υγείας.

Είναι µία νέα Κλινική, εξοπλισµένη µε τα πλέον υπερσύγχρονα µηχανήµατα, επανδρωµένη µε τους κορυφαίους επιστήµονες της χώρας µας και αναγνωρισµένη όχι µόνον στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αφού πραγµατοποιεί επιστηµονικές εργασίες, συνεργασίες και ερευνητικά πρωτόκολλα µε Κλινικές της Ευρώπης και της Αυστραλίας.